zondag 31 mei 2009

Google Wave

Google Wave is big on twitter. A lot of fuzz and buzz. Google's attempt in taking over twitter, facebook and the internet in general.

dinsdag 26 mei 2009

2blog||~2blog

To blog or not to blog. Microblogging on twitter, or identi.ca. Having twits shared between them and facebook. For example http://twitter.com/Ad_Huikeshoven, and http://identi.ca/dedalus as examples of microblogs. Google tells me I can post a message on this blog by e-mail. If I would have a smart phone, I could send an e-mail from my phone, and thus blog on my blog from my phone. Why would that be necessarily be a microscopic one?

maandag 25 mei 2009

Nothing for free

Finally I got myself paying for a domain name. Bought myself into Google Apps, and created www.huikeshoven.org. Created this blog as well. OK. The last months I used adhuikeshoven.pbworks.com to post files for download, specifically the hugin installer for Windows Vista. So I tried tonight to upload a file to my new sites. At first, Google dislikes .exe files. So I zipped the file. And second, Google dislikes files bigger than 11 MiB. And three, no, I don't want to push prospective customers in downloading parts and having to assemble them. Conclusion: pbworks does deliver a free service, without undue restrictions like file type and file size, and provides as far as I experience unlimited space for uploading files. So buzz around: pbworks is great, and Google is big and bad.

Profiel pluggenView Ad Huikeshoven's profile on LinkedIn

Erik Zachte bedankt voor het lenen van een GigaPan Epic

Na de open bestuursvergadering van de Vereniging Wikimedia Nederland kreeg ik van Erik Zachte een GigaPan Epic te leen. Kan ik in het kader van Wiki loves art een gigapixel opname maken van een of ander kunstwerk met behulp van deze camerarobot. Ik ga het binnenkort op een vrije dag uitproberen!

Schaf de AOW af.

Professor Boot uit Amsterdam heeft gelijk, de AOW is een overbodig systeem waarin zinloos tientallen miljarden euro worden rondgepompt. Wees eerlijk, 90% van de AOW-ontvangers heeft de AOW uitkering niet nodig om van te kunnen leven. Schaf de AOW daarom af, dat scheelt een modaal gezin zoals het mijne al gauw tienduizend euro premie per jaar. Waar in Den Haag een verschil in de koopkracht plaatjes van een paar tientjes per maand al kan leiden tot de val van een kabinet, is dat eens goed om over na te denken. Het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken. Grote dingen en details. Voor mijn gezin zou tienduizend euro netto per jaar extra te besteden het verschil uitmaken tussen krap aan leven en de ruimte om te ademen en van het leven te genieten. Van mijn overige belasting- en premiecenten bekostig ik mede de uitkeringsgenieters in mijn generatie, of ze nu in de bijstand zitten of in de WAO. Het ligt daarom voor de hand dat de rijke 65 plussers opdraaien voor de uitkeringsgenieters van boven de 65. Tja, ik schreef schaf de AOWaf, ik stelde niet voor om de bijstand af te schaffen. Daar zullen aardig wat 65 plussers dan in terecht komen. De extra lasten bijstand zijn dan te dekken door een normaal tarief voor de belastingen in de eerste schijf dat voor iedereen geldt.

ad.huikeshoven.org

It took me a while to figure it out, now http://ad.huikeshoven.org/ is the URL of my blog!

Ad Huikeshoven Blog

First post in a new blog!

In a custom domain http://ad.huikeshoven.org/